StockNews
Ngày đăng: 10/09/2019
GEG: BCTC Soát xét quý 2 năm 2019 Back

GEG: BCTC Soát xét quý 2 năm 2019

Tài liệu đính kèm:
20190910_6e. GEG - BCTC SX BN 2019-Cong ty me.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
993.68
+6.46 (+0.65%)
104.80
+0.66 (+0.64%)
56.98
+0.01 (+0.02%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 0.0 0.0 (0.0%)
S&P500 2,978.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,282.3 +11.2 (+0.2%)
Hang Seng 26,690.8 +175.2 (+0.7%)
Nikkei 225 21,199.6 +113.6 (+0.5%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19