TIN SÀN
Ngày đăng: 13/08/2019
BDC: Bùi Thị Châu - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 10,000 CP Back

BDC: Bùi Thị Châu - Trưởng Ban kiểm soát - đã bán 10,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thị Châu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: BDC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15,000 CP (tỷ lệ 0.07%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 10,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/08/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
966.18
-1.99 (-0.21%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
55.73
+0.21 (+0.39%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,322.3 +5.8 (+0.0%)
S&P500 2,782.0 +3.0 (+0.1%)
FTSE 100 7,737.4 +56.4 (+0.7%)
Hang Seng 31,029.8 -33.8 (-0.1%)
Nikkei 225 22,826.6 +32.7 (+0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next