TIN SÀN
Ngày đăng: 13/08/2019
BDC: Phạm Tiến Hoài - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 5,000 CP Back

BDC: Phạm Tiến Hoài - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 5,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Tiến Hoài
- Mã chứng khoán: BDC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5,000 CP (tỷ lệ 0.02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Thị Thủy
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Chồng
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2,200 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/08/2019
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/08/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
992.45
-4.81 (-0.48%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
57.95
+0.01 (+0.02%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19