TIN SÀN
Ngày đăng: 18/07/2019
VRG: Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 13,300 CP Back

VRG: Nguyễn Thị Hương - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký bán 13,300 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Trưởng Ban kiểm soát
- Mã chứng khoán: VRG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 13,300 CP (tỷ lệ 0.05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 13,300 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Bán
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 19/07/2019
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/08/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
978.96
+4.65 (+0.48%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
55.41
-0.04 (-0.07%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,322.3 +5.8 (+0.0%)
S&P500 2,782.0 +3.0 (+0.1%)
FTSE 100 7,737.4 +56.4 (+0.7%)
Hang Seng 31,029.8 -33.8 (-0.1%)
Nikkei 225 22,826.6 +32.7 (+0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next