StockNews
Ngày đăng: 11/06/2019
DVP: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 Back

DVP: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190611_20190611 - DVP - Lua chon Cong ty kiem toan BCTC 2019.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
953.61
+3.53 (+0.37%)
103.46
-0.03 (-0.03%)
54.94
-0.03 (-0.05%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -26,089.6 -17.2 (-0.1%)
S&P500 -2,887.0 -4.7 (-0.2%)
FTSE 100 -7,345.8 -22.8 (-0.3%)
Hang Seng -27,118.3 -176.4 (-0.6%)
Nikkei 225 21,116.9 +84.9 (+0.4%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19