TIN SÀN
Ngày đăng: 11/06/2019
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của MWG Back

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của MWG

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của MWG cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190611_20190611 - MWG.BSC.C.EU.Cash-01 - Giay chung nhan chao ban chung quyen -.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
847.61
+5.23 (+0.62%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
55.89
0 (0.00%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,827.4 +92.4 (+0.4%)
S&P500 3,130.0 +14.1 (+0.4%)
FTSE 100 6,240.4 +82.4 (+1.3%)
Hang Seng 25,267.5 +143.3 (+0.6%)
Nikkei 225 22,308.9 +163.0 (+0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
backGiờ kết sổ -   next