TIN SÀN
Ngày đăng: 11/06/2019
KMR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Kim Chul Soo Back

KMR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Kim Chul Soo

Kim Chul Soo báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Công ty Cổ phần MIRAE như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190611_20190611 - KMR - KQ GD CP cua NNB-Kim Chul Soo.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
953.61
+3.53 (+0.37%)
103.46
-0.03 (-0.03%)
54.94
-0.03 (-0.05%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -26,089.6 -17.2 (-0.1%)
S&P500 -2,887.0 -4.7 (-0.2%)
FTSE 100 -7,345.8 -22.8 (-0.3%)
Hang Seng -27,118.3 -176.4 (-0.6%)
Nikkei 225 21,116.9 +84.9 (+0.4%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19