TIN SÀN
Ngày đăng: 11/06/2019
UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của HPG Back

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của HPG

UBCKNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm của HPG cho Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190611_20190611 - M_HPG_VPS_CA_T - Giay chung nhan chao ban CW.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
953.61
+3.53 (+0.37%)
103.46
-0.03 (-0.03%)
54.94
-0.03 (-0.05%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -26,089.6 -17.2 (-0.1%)
S&P500 -2,887.0 -4.7 (-0.2%)
FTSE 100 -7,345.8 -22.8 (-0.3%)
Hang Seng -27,118.3 -176.4 (-0.6%)
Nikkei 225 21,116.9 +84.9 (+0.4%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19