TIN SÀN
Ngày đăng: 14/05/2019
PWS: Ngày 17/05/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung Back

PWS: Ngày 17/05/2019, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

Tài liệu đính kèm:
1.PWS_2019.5.14_82c9572_PWS_TBNGDDT.jpg

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
982.11
+9.58 (+0.99%)
106.34
0 (0.00%)
56.59
0 (0.00%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19