StockNews
Ngày đăng: 14/05/2019
NAS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền Back

NAS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

.

Tài liệu đính kèm:
1.NAS_2019.5.14_106cb21_cong_bo_thong_tin_so_982_TB_ngay_dang_ky_cuoi_cung_tra_co_tuc.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
992.07
+5.78 (+0.59%)
106.41
0 (0.00%)
55.42
0 (0.00%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,504.9 +197.2 (+0.8%)
S&P500 2,945.6 +28.1 (+1.0%)
FTSE 100 7,380.6 +29.3 (+0.4%)
Hang Seng -29,342.4 -739.2 (-2.5%)
Nikkei 225 -22,258.7 -48.8 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19