StockNews
Ngày đăng: 14/05/2019
NAS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền Back

NAS: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

.

Tài liệu đính kèm:
1.NAS_2019.5.14_106cb21_cong_bo_thong_tin_so_982_TB_ngay_dang_ky_cuoi_cung_tra_co_tuc.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
982.11
+9.58 (+0.99%)
106.34
0 (0.00%)
56.59
0 (0.00%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19