TIN SÀN
Ngày đăng: 14/04/2019
VNM ETF tiếp tục mua ròng Back

VNM ETF tiếp tục mua ròng

Tuần qua (06-12/04/2019), VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) tiếp tục tuần mua ròng.

Trong đó, VRESBT được VNM ETF mua ròng nhiều nhất trên 160,000 cp.

Các mã SSI, HPG, NVL, STB, TCH, VCBROS được mua ròng trên 100,000 cp.

Trong khi đó, các mã còn lại được mua ròng với số lượng dưới 100,000 cp.

Thay đổi số lượng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF trong giai đoạn 06-12/04/2019

Tại ngày 12/04/2019, tổng giá trị tài sản ròng của VanEck Vectors Vietnam ETF ở mức 432 triệu USD, cao hơn hồi cuối tuần trước 6.9 triệu USD. Giá trị tài sản ròng (NAV) và giá chứng chỉ quỹ đạt 16.94 USD/ccq và 17.18 USD/ccq.

Tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục VNM ETF tại ngày 12/04/2019

Cát Lam

FILI

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
982.34
+6.29 (+0.64%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
57.54
+0.13 (+0.22%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19