StockNews
Ngày đăng: 14/03/2019
VC9: Giải trình số liệu BCTC năm 2018 sau kiểm toán Back

VC9: Giải trình số liệu BCTC năm 2018 sau kiểm toán

.

Tài liệu đính kèm:
1.VC9_2019.3.14_ca75646_GiaitrinhBCTC2018.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
990.61
+4.32 (+0.44%)
106.41
0 (0.00%)
55.42
0 (0.00%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,504.9 +197.2 (+0.8%)
S&P500 2,945.6 +28.1 (+1.0%)
FTSE 100 7,380.6 +29.3 (+0.4%)
Hang Seng -29,342.4 -739.2 (-2.5%)
Nikkei 225 -22,258.7 -48.8 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19