StockNews
Ngày đăng: 11/02/2019
IBSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019 Back

IBSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190211_20190211 - IBSC_CVCBTT_Thongtinveviec_PHtraiphieu_dot1_2019_signed.pdf
20190211_20190211 - IBSC_NQHĐQT_phathanhTPDN_dot1.2019_signed.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
987.57
+16.99 (+1.75%)
106.11
-0.19 (-0.18%)
55.57
+0.1 (+0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên