StockNews
Ngày đăng: 11/02/2019
IBSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019 Back

IBSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 1 năm 2019 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20190211_20190211 - IBSC_CVCBTT_Thongtinveviec_PHtraiphieu_dot1_2019_signed.pdf
20190211_20190211 - IBSC_NQHĐQT_phathanhTPDN_dot1.2019_signed.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
980.00
+0.62 (+0.06%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
57.55
+0.2 (+0.34%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19