StockNews
Ngày đăng: 11/02/2019
Thanh Lễ báo lãi sau thuế năm 2018 đạt 107 tỷ đồng Back

Thanh Lễ báo lãi sau thuế năm 2018 đạt 107 tỷ đồng

Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ (UPCoM: TLP) đã công bố BCTC Công ty mẹ quý 4/2018 với doanh thu đạt 3,337 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 4/2018 của TLP

Nguồn: BCTC Công ty mẹ quý 4/2018 của TLP

Trong quý 4/2018, doanh thu của TLP đạt 3,337 tỷ đồng, nhưng giá vốn hàng bán chiếm 3,198 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 138 tỷ đồng.

Ngoài ra, các khoản chi phí tài chính trong kỳ của TLP như chi phí tài chính chiếm gần 62 tỷ đồng, chi phí bán hàng chiếm 83 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp chiếm 17 tỷ đồng.

Kết quả, quý 4/2018, lãi sau thuế của TLP đạt gần 59 tỷ đồng, chiếm 55% lũy kế cả năm 2018.

Lũy kế cả năm 2018, TLP ghi nhận doanh thu đạt 13,444 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 107 tỷ đồng.

Thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của TLP đạt 9,345 tỷ đồng, giảm 306 tỷ đồng so với đầu năm và nợ phải trả là 6,871 tỷ đồng, giảm 415 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, khoản mục phải thu về cho vay ngắn hạn đã được TLP thu về toàn bộ và giảm 419 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn của TLP là 722 tỷ đồng, giảm 442 tỷ đồng so với đầu năm.

Chốt phiên giao dịch ngày 1/02/2019 giá cổ phiếu TLP tại mức 10,000 đồng/cp, thanh khoản rất thấp. Trong 3 tháng qua, cổ phiếu TLP đã tăng 8.42% giá trị.

Biến động giá cổ phiếu TLP

Nguồn tài liệu:

TLP BCTC quý 04-2018.pdf

Quốc Thắng

FILI


 

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
980.00
+0.62 (+0.06%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
57.55
+0.2 (+0.34%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19