TIN SÀN
Ngày đăng: 11/02/2019
LG9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Vinh Back

LG9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Vinh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Vinh- Mã chứng khoán: LG9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 537,879 CP (tỷ lệ 10.7%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 46,909 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 584,788 CP (tỷ lệ 11.63%)
- Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/01/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
965.86
-0.35 (-0.04%)
105.63
-0.25 (-0.23%)
55.65
-0.4 (-0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19