TIN SÀN
Ngày đăng: 11/02/2019
LG9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Vinh Back

LG9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Vinh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Vinh- Mã chứng khoán: LG9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 537,879 CP (tỷ lệ 10.7%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 46,909 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 584,788 CP (tỷ lệ 11.63%)
- Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/01/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
980.00
+0.62 (+0.06%)
106.01
+0.87 (+0.83%)
57.55
+0.2 (+0.34%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19