TIN SÀN
Ngày đăng: 11/02/2019
LG9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Vinh Back

LG9: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Vinh

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Vinh- Mã chứng khoán: LG9
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 537,879 CP (tỷ lệ 10.7%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 46,909 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 584,788 CP (tỷ lệ 11.63%)
- Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/01/2019.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
987.57
+16.99 (+1.75%)
106.11
-0.19 (-0.18%)
55.57
+0.1 (+0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên