TIN SÀN
Ngày đăng: 11/01/2019
RAT: Báo cáo kết quả chuyền đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu Back

RAT: Báo cáo kết quả chuyền đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu

.

Tài liệu đính kèm:
1.RAT_2019.1.11_cda4a59_532bn_20190109_1.PDF

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
975.45
+5.66 (+0.58%)
107.28
+0.44 (+0.41%)
57.21
+0.16 (+0.27%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19