StockNews
Ngày đăng: 11/01/2019
TTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2018 Back

TTH: Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.TTH_2019.1.11_93596d9_Bao_cao_quan_tri_nam_2018.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
943.11
-17.02 (-1.77%)
102.96
-0.99 (-0.96%)
55.11
-0.28 (-0.50%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19