TIN SÀN
Ngày đăng: 11/01/2019
LBC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng Back

LBC: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng

.

Tài liệu đính kèm:
1.LBC_2019.1.11_912fae4_542bn_20190109_1.PDF

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
911.05
+8.75 (+0.97%)
103.37
+1.81 (+1.78%)
53.37
+0.11 (+0.21%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,968.3 +133.4 (+2.0%)
Hang Seng 27,134.3 +43.5 (+0.2%)
Nikkei 225 20,788.4 +122.3 (+0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên