TIN SÀN
Ngày đăng: 11/01/2019
SJ1: Thay đổi nhân sự Back

SJ1: Thay đổi nhân sự

.

Tài liệu đính kèm:
1.SJ1_2019.1.11_ee73e89_SJ1CBTTNQ01HDQT2019Signed.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
972.52
+2.73 (+0.28%)
107.02
+0.17 (+0.16%)
57.23
+0.17 (+0.30%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19