StockNews
Ngày đăng: 11/01/2019
SLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2018 Back

SLS: Báo cáo quản trị công ty năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.SLS_2019.1.11_55a5eaf_CC_thong_tin_ve_QTCT_signed.pdf
2.SLS_2019.1.11_d127a63_Bao_cao_quan_tri__signed.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
975.63
+5.84 (+0.60%)
107.38
+0.53 (+0.50%)
57.22
+0.17 (+0.29%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19