TIN SÀN
Ngày đăng: 11/01/2019
SJE: Công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng Back

SJE: Công bố bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

.

Tài liệu đính kèm:
1.SJE_2019.1.11_9fa7dd2_Ban_cao_bach_signed154.pdf
2.SJE_2019.1.11_cb78c2a_Ban_cao_bach_signed55108.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
974.69
+4.9 (+0.51%)
106.96
+0.12 (+0.11%)
57.15
+0.09 (+0.16%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19