StockNews
Ngày đăng: 06/12/2018
COM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 Back

COM: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu thông báo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 19 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20181206_20181206 - COM - GCN DKKD thay doi lan 19.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
927.25
-6.4 (-0.69%)
104.42
-0.58 (-0.56%)
52.39
-0.45 (-0.85%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -23,593.0 -507.5 (-2.1%)
S&P500 -2,545.9 -54.0 (-2.1%)
FTSE 100 -6,773.2 -71.9 (-1.0%)
Hang Seng -25,904.2 -183.8 (-0.7%)
Nikkei 225 -21,242.7 -264.2 (-1.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên