TIN SÀN
Ngày đăng: 08/11/2018
HPI: Giang Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5,100 CP Back

HPI: Giang Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5,100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Giang Ngọc Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HPI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,900 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,100 CP
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/11/2018.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
898.19
+1.04 (+0.12%)
103.01
+2 (+1.98%)
52.01
+0.76 (+1.49%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 -21,680.3 -123.3 (-0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên