TIN SÀN
Ngày đăng: 08/11/2018
HPI: Giang Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5,100 CP Back

HPI: Giang Ngọc Phương - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 5,100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Giang Ngọc Phương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HPI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,900 CP (tỷ lệ 0.01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5,100 CP
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 12/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/11/2018.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.49
-0.56 (-0.06%)
102.92
-0.45 (-0.44%)
53.70
+0.32 (+0.61%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên