StockNews
Ngày đăng: 08/11/2018
MIG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu Back

MIG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIG của Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/11/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/11/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20:01 (Cổ đông sở hữu 20 cổ phần nhận 01 cổ phần mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức mà cổ đông hiện hữu nhận được sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán cho Công đoàn Tổng Công ty với giá bán là 10,000 đồng/cổ phần. Số tiền thu được từ việc bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho các cổ đông sở hữu cổ phần lẻ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 123 cổ phần. Số cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là (123x1)/20 = 6.15 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống và thực hiện bán phần lẻ cho Công đoàn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 6 cổ phần và 1,500 đồng.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng HĐQT MIC – Tầng 8 – Tòa nhà Mipec – số 229 Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội. Khi đến vui lòng xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần; chứng minh nhân dân hoặc giấy ủy quyền hợp lệ.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
965.86
-0.35 (-0.04%)
105.63
-0.25 (-0.23%)
55.65
-0.4 (-0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19