StockNews
Ngày đăng: 08/11/2018
NOS: Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2018 Back

NOS: Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất 9 tháng năm 2018

.

Tài liệu đính kèm:
1.NOS_2018.11.8_622702d_24316bn_20181107_1.PDF

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.26
-0.79 (-0.09%)
102.95
-0.42 (-0.41%)
53.78
+0.41 (+0.76%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên