TIN SÀN
Ngày đăng: 08/11/2018
VIB: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Back

VIB: Công bố thông tin phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

.

Tài liệu đính kèm:
1.VIB_2018.11.8_960a0cb_20181107_No_4_2097_18_CBTT_phat_hanh_CP_de_tang_von_CP_tu_NVCSH.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
898.19
+1.04 (+0.12%)
103.01
+2 (+1.98%)
52.01
+0.76 (+1.49%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 -21,680.3 -123.3 (-0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên