StockNews
Ngày đăng: 08/11/2018
SGP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 Back

SGP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018

.

Tài liệu đính kèm:
1.SGP_2018.11.8_5303b4b_VB_giai_trinh_loi_nhuan_BCTCHN_Q3_2018.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
909.98
-1.07 (-0.12%)
102.78
-0.59 (-0.57%)
53.76
+0.38 (+0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên