StockNews
Ngày đăng: 08/11/2018
SGP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018 Back

SGP: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2018

.

Tài liệu đính kèm:
1.SGP_2018.11.8_5303b4b_VB_giai_trinh_loi_nhuan_BCTCHN_Q3_2018.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
898.19
+1.04 (+0.12%)
103.01
+2 (+1.98%)
52.01
+0.76 (+1.49%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 -21,680.3 -123.3 (-0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên