TIN SÀN
Ngày đăng: 08/11/2018
VIB: VIB đã nhận được văn bản Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VIB Back

VIB: VIB đã nhận được văn bản Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước về việc đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của VIB

.

Tài liệu đính kèm:
1.VIB_2018.11.8_4076e86_20181107_No_4_2099_18_CBTT__24h_VB_cua_SSC_nhan_duoc_tai_lieu_tang_von_tu_NVCSH.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
898.19
+1.04 (+0.12%)
103.01
+2 (+1.98%)
52.01
+0.76 (+1.49%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,413.2 +123.9 (+0.5%)
S&P500 2,736.3 +6.1 (+0.2%)
FTSE 100 -7,013.9 -24.1 (-0.3%)
Hang Seng 26,183.5 +80.2 (+0.3%)
Nikkei 225 -21,680.3 -123.3 (-0.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên