TIN SÀN
Ngày đăng: 11/10/2018
ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 236,000 CP Back

ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 236,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: ATA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 941,280 CP (tỷ lệ 7.84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 236,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,177,280 CP (tỷ lệ 9.81%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/09/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/10/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
951.64
-18.44 (-1.90%)
107.67
-2.08 (-1.90%)
52.41
-0.34 (-0.65%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,340.0 +287.2 (+1.1%)
S&P500 2,767.1 +38.8 (+1.4%)
FTSE 100 6,995.9 -11.0 (-0.2%)
Hang Seng 25,801.5 +535.1 (+2.1%)
Nikkei 225 22,324.1 -373.8 (-1.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên