TIN SÀN
Ngày đăng: 11/10/2018
ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 236,000 CP Back

ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 236,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: ATA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 941,280 CP (tỷ lệ 7.84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 236,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,177,280 CP (tỷ lệ 9.81%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/09/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/10/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
987.57
+16.99 (+1.75%)
106.11
-0.19 (-0.18%)
55.57
+0.1 (+0.19%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,954.4 +63.1 (+0.2%)
S&P500 2,784.7 +4.9 (+0.2%)
FTSE 100 7,228.6 +49.5 (+0.7%)
Hang Seng 28,514.1 +285.9 (+1.0%)
Nikkei 225 -21,357.9 -73.5 (-0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên