TIN SÀN
Ngày đăng: 11/10/2018
ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 236,000 CP Back

ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 236,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: ATA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 941,280 CP (tỷ lệ 7.84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 236,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,177,280 CP (tỷ lệ 9.81%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/09/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/10/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
948.13
+4.12 (+0.44%)
103.95
+0.19 (+0.19%)
54.89
+0.22 (+0.40%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19