TIN SÀN
Ngày đăng: 11/10/2018
ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 236,000 CP Back

ATA: Nguyễn Thanh Sơn - Chủ tịch HĐQT - đã mua 236,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Sơn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: ATA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 941,280 CP (tỷ lệ 7.84%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1,000,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 236,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,177,280 CP (tỷ lệ 9.81%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Chưa khớp lệnh
- Ngày bắt đầu giao dịch: 07/09/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 05/10/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
952.04
-8.21 (-0.85%)
106.65
-0.65 (-0.61%)
53.47
-0.4 (-0.75%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -24,100.5 -496.9 (-2.0%)
S&P500 -2,599.9 -50.6 (-1.9%)
FTSE 100 -6,845.2 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,094.8 -429.6 (-1.6%)
Nikkei 225 -21,374.8 -441.4 (-2.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên