StockNews
Ngày đăng: 11/10/2018
AAA sắp phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu đầu tư vào KCN Kỹ thuật cao An Phát Back

AAA sắp phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu đầu tư vào KCN Kỹ thuật cao An Phát

Vào ngày 10/10/2018, CTCP Nhựa và Môi trường Xanh An Phát (HOSE: AAA) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn đầu tư vào KCN Kỹ thuật cao An Phát và di dời dự án Nhà máy số 8.

Phát hành 400 trái phiếu huy động 400 tỷ đồng

AAA dự kiến phát hành riêng lẻ tối đa 400 trái phiếu kèm chứng quyền mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư (không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp) với tổng giá trị 400 tỷ đồng.

Trái phiếu này có kỳ hạn 03 năm kể từ ngày phát hành, lãi suất và kỳ tính lãi được ủy quyền cho HĐQT quyết định. Kỳ trả gốc được trả vào ngày đáo hạn của trái phiếu. Nguồn vốn thanh toán gốc và lãi trái phiếu được lấy từ nguồn tiền mặt được ghi nhận trên BCTC và các nguồn thu hợp pháp khác từ hoạt động kinh doanh của AAA.

Thời gian phát hành dự kiến vào quý 4/2018, sau khi nhận được sự chấp thuận của UBCKNN.

Đối với chứng quyền, AAA sẽ phát hành tối đa 4,000 chứng quyền phát hành kèm theo trái phiếu (với mỗi trái phiếu mua ban đầu, nhà đầu tư sẽ được nhận 10 chứng quyền). Trái phiếu và chứng quyền được tách riêng kể từ ngày phát hành và được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, chứng quyền sẽ không được chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu, trừ trường hợp chuyển nhượng cho hoặc chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Giá mua cổ phần khi thực hiện chứng quyền sẽ được ủy quyền cho HĐQT quyết định trong mọi trường hợp, giá mua cổ phần không thấp hơn 14,000 đồng/cp và không cao hơn 14,500 đồng/cp.

Chứng quyền được thực hiện sau 01 năm kể từ ngày phát hành trái phiếu và được chia thành 04 đợt:

  • Đợt 1: Sau 12 tháng từ ngày phát hành
  • Đợt 2: Sau 18 tháng kể từ ngày phát hành
  • Đợt 3: Sau 24 tháng kể từ ngày phát hành
  • Đợt 4: Sau 30 tháng kể từ ngày phát hành

Tại mỗi thời điểm thực hiện chứng quyền, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phần cho số chứng quyền được thực hiện và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích thực hiện chứng quyền đó.

Việc huy động vốn lần này nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, tạo điều kiện cho việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát để đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và nhà xưởng trong Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát (tên cũ là Khu Công nghiệp Việt Hòa – Kenmark). Đồng thời, bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Dự án Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát nằm ở phía Tây TP. Hải Dương, thuộc địa phận hành chính của các phường Việt Hòa và Tứ Minh với tổng diện tích khu vực là 46.39 ha. Tổng mức vốn đầu tư cho dự án hơn 2,000 tỷ đồng, chủ đầu tư bỏ vốn thuê đất của Tỉnh và tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ/nhà xưởng theo từng gia đoạn, sau đó kinh doanh cho các nhà đầu tư công nghiệp vào thuê lại đất đã có hạ tầng hoặc nhà xưởng hoàn chỉnh.

Di dời Nhà máy số 8

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã thống nhất thông qua việc điều chỉnh địa điểm thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì màng phức hợp (gọi tắt là Nhà máy số 8). Cụ thể, di dời dự án từ thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sang Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát sang Km số 47, Quốc lộ 5, Phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Dự án Nhà máy số 8 đã được UBND Tỉnh Hải Dương chấp thuận cho AAA thực hiện đầu tư vào năm 2017. Đến nay, dự án đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng, hoàn thiện hệ thống đường và cống rãnh.

Tuy nhiên, do hiện nay Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát thuộc quyền sở hữu của CTCP Kỹ thuật cao An Phát – công ty con của AAA (sở hữu 96% vốn) có địa điểm tại Km số 47, Quốc lộ 5, phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương về cơ bản đã hòn thiện cơ sở hạ tầng và một số nhà xưởng. Vì vậy, việc di dời địa điểm thực hiện dự án về Khu Công nghiệp Kỹ thuật cao An Phát giúp đẩy nhanh tiến độ đầu tư để dự án sớm đi vào hoạt động.

Tuy nhiên, khi thực hiện việc điều chỉnh dự án có thể dẫn đến việc điều chỉnh nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư như quy hoạch, tổng mức đầu tư dự án,… Do vậy, HĐQT được ủy quyền quyết định việc điều chỉnh các nội dung khác liên quan đến dự án (nếu có) sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ cũng giao cho HĐQT toàn quyền quyết định việc lựa chọn dự án khác để đầu tư tại Khu đất 98,088 m2 tại thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương sau khi di dời Nhà máy số 8. Số vốn đã giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng và hoàn thiện hệ thống đường, cống rãnh sẽ được bù đắp bởi nguồn vốn huy động để thực hiện dự án mới tại khu đất trên.

Nguyên Ngọc

FILI

Nguồn tài liệu:

AAA_Nghiquyet_DHCD bat thuong_2018.PDF

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
947.64
+3.63 (+0.38%)
103.93
+0.18 (+0.17%)
54.97
+0.3 (+0.55%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19