StockNews
Ngày đăng: 11/10/2018
FIR: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2018 Back

FIR: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2018

Tài liệu đính kèm:
20181011_20181010 - FIR - BCTC HOP NHAT 31.03.2018 kiem toan.pdf

HOSE

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
948.13
+4.12 (+0.44%)
103.95
+0.19 (+0.19%)
54.89
+0.22 (+0.40%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 26,112.5 +22.9 (+0.1%)
S&P500 2,889.7 +2.7 (+0.1%)
FTSE 100 7,394.4 +37.0 (+0.5%)
Hang Seng 27,498.8 +271.6 (+1.0%)
Nikkei 225 -20,972.7 -151.3 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19