TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
HAD: Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng - đăng ký bán 95,000 CP Back

HAD: Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng - đăng ký bán 95,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Minh Duyệt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: HAD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95,815 CP (tỷ lệ 2.4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 95,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục chứng khoán
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/09/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2018.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
897.15
-3.78 (-0.42%)
101.02
-0.18 (-0.18%)
51.25
+0.01 (+0.02%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,080.5 -206.0 (-0.8%)
S&P500 -2,701.6 -20.6 (-0.8%)
FTSE 100 -7,033.8 -20.0 (-0.3%)
Hang Seng 25,862.2 +207.8 (+0.8%)
Nikkei 225 -21,794.6 -51.9 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên