TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
HAD: Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng - đăng ký bán 95,000 CP Back

HAD: Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng - đăng ký bán 95,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Minh Duyệt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: HAD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95,815 CP (tỷ lệ 2.4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 95,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục chứng khoán
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/09/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2018.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
1,002.97
-1.77 (-0.18%)
115.80
+0.74 (+0.64%)
53.49
+0.5 (+0.95%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,322.3 +5.8 (+0.0%)
S&P500 2,782.0 +3.0 (+0.1%)
FTSE 100 7,737.4 +56.4 (+0.7%)
Hang Seng 31,029.8 -33.8 (-0.1%)
Nikkei 225 22,826.6 +32.7 (+0.1%)
PHS – Phân tích cuối phiên