TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
HAD: Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng - đăng ký bán 95,000 CP Back

HAD: Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng - đăng ký bán 95,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Minh Duyệt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: HAD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95,815 CP (tỷ lệ 2.4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 95,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục chứng khoán
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/09/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2018.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
911.34
+0.29 (+0.03%)
102.94
-0.42 (-0.41%)
53.64
+0.26 (+0.50%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên