TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
HAD: Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng - đăng ký bán 95,000 CP Back

HAD: Đặng Thị Minh Duyệt - Kế toán trưởng - đăng ký bán 95,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Thị Minh Duyệt
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: HAD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 95,815 CP (tỷ lệ 2.4%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 95,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tái cơ cấu danh mục chứng khoán
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 17/09/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 16/10/2018.

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
965.86
-0.35 (-0.04%)
105.63
-0.25 (-0.23%)
55.65
-0.4 (-0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19