TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
UPC: Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 Back

UPC: Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017

.

Tài liệu đính kèm:
1.UPC_2018.9.14_262495f_Nghi_quyet_tra_co_tuc_2017.da_ky.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
909.38
-1.67 (-0.18%)
102.87
-0.5 (-0.48%)
53.78
+0.41 (+0.77%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên