TIN SÀN
Ngày đăng: 14/09/2018
UPC: Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017 Back

UPC: Nghị quyết của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2017

.

Tài liệu đính kèm:
1.UPC_2018.9.14_262495f_Nghi_quyet_tra_co_tuc_2017.da_ky.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
965.86
-0.35 (-0.04%)
105.63
-0.25 (-0.23%)
55.65
-0.4 (-0.72%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,657.7 +140.9 (+0.6%)
S&P500 2,818.5 +20.1 (+0.7%)
FTSE 100 7,196.3 +18.7 (+0.3%)
Hang Seng -28,564.7 -2.2 (-0.0%)
Nikkei 225 -21,277.1 -151.2 (-0.7%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19