TIN PHS
Ngày đăng: 14/09/2018
TB Đấu Giá Cổ Phần – CTCP CẢNG NHA TRANG Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.78
-0.27 (-0.03%)
102.92
-0.45 (-0.44%)
53.71
+0.34 (+0.64%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên