StockNews
Ngày đăng: 10/08/2018
TBX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Back

TBX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.TBX_2018.8.10_c0b00be_BCTC_XX.rar
2.TBX_2018.8.10_cb03b61_CBTTxx.PDF

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
951.64
-18.44 (-1.90%)
107.67
-2.08 (-1.90%)
52.41
-0.34 (-0.65%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,340.0 +287.2 (+1.1%)
S&P500 2,767.1 +38.8 (+1.4%)
FTSE 100 6,995.9 -11.0 (-0.2%)
Hang Seng 25,801.5 +535.1 (+2.1%)
Nikkei 225 22,324.1 -373.8 (-1.6%)
PHS – Phân tích cuối phiên