StockNews
Ngày đăng: 10/08/2018
TBX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Back

TBX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.TBX_2018.8.10_c0b00be_BCTC_XX.rar
2.TBX_2018.8.10_cb03b61_CBTTxx.PDF

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
968.88
+4.6 (+0.48%)
108.02
+0.1 (+0.09%)
51.47
+0.08 (+0.16%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên