StockNews
Ngày đăng: 10/08/2018
TBX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Back

TBX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.TBX_2018.8.10_c0b00be_BCTC_XX.rar
2.TBX_2018.8.10_cb03b61_CBTTxx.PDF

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
952.04
-8.21 (-0.85%)
106.65
-0.65 (-0.61%)
53.47
-0.4 (-0.75%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -24,100.5 -496.9 (-2.0%)
S&P500 -2,599.9 -50.6 (-1.9%)
FTSE 100 -6,845.2 -32.3 (-0.5%)
Hang Seng -26,094.8 -429.6 (-1.6%)
Nikkei 225 -21,374.8 -441.4 (-2.0%)
PHS – Phân tích cuối phiên