StockNews
Ngày đăng: 10/08/2018
MBG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 Back

MBG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.MBG_2018.8.10_9294e3d_CV2.pdf
2.MBG_2018.8.10_a4953d3_Bao_cao_kiem_toan.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.07
-18.64 (-1.89%)
106.41
-1.68 (-1.56%)
56.77
-0.45 (-0.79%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,502.3 -460.2 (-1.8%)
S&P500 -2,800.7 -54.2 (-1.9%)
FTSE 100 -7,207.6 -147.7 (-2.0%)
Hang Seng -28,625.2 -488.2 (-1.7%)
Nikkei 225 -20,936.0 -691.3 (-3.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên
B_2019-03-18_2019-03-17 Giờ kết sổ - 18-03-2019 N_2019-03-18_2019-03-19