StockNews
Ngày đăng: 11/07/2018
FTI: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán Back

FTI: Giải trình ý kiến ngoại trừ của kiểm toán

 

.

Tài liệu đính kèm:
1.FTI_2018.7.11_f8bb087_Giai_trinh_y_kien_kiem_toan.pdf

HNX

Nguồn: Vietstock Finance

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
897.15
-3.78 (-0.42%)
101.02
-0.18 (-0.18%)
51.25
+0.01 (+0.02%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones -25,080.5 -206.0 (-0.8%)
S&P500 -2,701.6 -20.6 (-0.8%)
FTSE 100 -7,033.8 -20.0 (-0.3%)
Hang Seng 25,862.2 +207.8 (+0.8%)
Nikkei 225 -21,794.6 -51.9 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên