TIN PHS
Ngày đăng: 05/07/2018
TB Đấu Giá Cổ Phần – CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CAO SU ĐẮK LẮK Back

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
911.11
+1.39 (+0.15%)
103.12
+0.61 (+0.59%)
49.30
+0.03 (+0.06%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
PHS – Phân tích cuối phiên