TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
TTT: Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,900 CP Back

TTT: Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hữu Phước
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,900 CP (tỷ lệ 0.06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,900 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/06/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/06/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.11
-0.94 (-0.10%)
102.78
-0.59 (-0.57%)
53.69
+0.32 (+0.60%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên