TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
TTT: Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,900 CP Back

TTT: Lê Hữu Phước - Chủ tịch HĐQT - đã bán 2,900 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Hữu Phước
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TTT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2,900 CP (tỷ lệ 0.06%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2,900 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2,900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/06/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/06/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
970.97
+1.35 (+0.14%)
108.40
+0.33 (+0.31%)
51.42
+0.04 (+0.08%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên