TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
TJC: Phan Duy Vân - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 12,000 CP Back

TJC: Phan Duy Vân - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 12,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Duy Vân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: TJC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60,120 CP (tỷ lệ 0.7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 12,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72,120 CP (tỷ lệ 0.84%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa đạt được giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/06/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
912.15
+1.1 (+0.12%)
103.14
-0.23 (-0.22%)
53.62
+0.25 (+0.47%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên