TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
TJC: Phan Duy Vân - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 12,000 CP Back

TJC: Phan Duy Vân - Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc - đã mua 12,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Duy Vân
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: TJC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 60,120 CP (tỷ lệ 0.7%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 40,000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 12,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 72,120 CP (tỷ lệ 0.84%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do chưa đạt được giá kỳ vọng
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 08/06/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
980.95
+18.79 (+1.95%)
112.11
+1.53 (+1.38%)
52.02
+0.34 (+0.66%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,703.9 +3.7 (+0.0%)
S&P500 2,770.6 +8.0 (+0.3%)
FTSE 100 7,627.4 +23.5 (+0.3%)
Hang Seng 29,696.2 +228.0 (+0.8%)
Nikkei 225 22,555.4 +277.0 (+1.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên