TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
NGC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - TCM Investment Funds Luxembourg Back

NGC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - TCM Investment Funds Luxembourg

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: TCM Investment Funds Luxembourg- Mã chứng khoán: NGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 246,000 CP (tỷ lệ 12.3%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 60,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 186,000 CP (tỷ lệ 9.3%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/06/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.16
-0.89 (-0.10%)
102.79
-0.57 (-0.55%)
53.70
+0.33 (+0.62%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên