TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
NGC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - TCM Investment Funds Luxembourg Back

NGC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - TCM Investment Funds Luxembourg

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: TCM Investment Funds Luxembourg- Mã chứng khoán: NGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 246,000 CP (tỷ lệ 12.3%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 60,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 186,000 CP (tỷ lệ 9.3%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/06/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
963.47
-8.13 (-0.84%)
107.91
-1.48 (-1.35%)
52.71
-0.27 (-0.52%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,706.7 +91.7 (+0.4%)
S&P500 2,809.2 +0.7 (+0.0%)
FTSE 100 7,066.6 +12.0 (+0.2%)
Hang Seng 25,454.6 +7.7 (+0.0%)
Nikkei 225 22,658.2 +183.0 (+0.8%)
PHS – Phân tích cuối phiên