TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
NGC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - TCM Investment Funds Luxembourg Back

NGC: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - TCM Investment Funds Luxembourg

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: TCM Investment Funds Luxembourg- Mã chứng khoán: NGC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 246,000 CP (tỷ lệ 12.3%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 60,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 186,000 CP (tỷ lệ 9.3%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Giao dịch
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/06/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
971.01
+1.39 (+0.14%)
108.50
+0.44 (+0.40%)
51.41
+0.04 (+0.07%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên