TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
DSC: Nguyễn Văn Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50,000 CP Back

DSC: Nguyễn Văn Nam - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Nam
- Mã chứng khoán: DSC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100,000 CP (tỷ lệ 1.67%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Ngọc Quang
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Cha
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 20,150 CP (tỷ lệ 0.34%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 50,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu cổ phần
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 14/06/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/07/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
980.95
+18.79 (+1.95%)
112.11
+1.53 (+1.38%)
52.02
+0.34 (+0.66%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,703.9 +3.7 (+0.0%)
S&P500 2,770.6 +8.0 (+0.3%)
FTSE 100 7,627.4 +23.5 (+0.3%)
Hang Seng 29,696.2 +228.0 (+0.8%)
Nikkei 225 22,555.4 +277.0 (+1.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên