TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
DLD: Nguyễn Danh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP Back

DLD: Nguyễn Danh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Ngọc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40,587 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
909.94
-1.11 (-0.12%)
102.90
-0.47 (-0.45%)
53.81
+0.44 (+0.82%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên