TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
DLD: Nguyễn Danh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP Back

DLD: Nguyễn Danh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Ngọc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40,587 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
963.47
-8.13 (-0.84%)
107.91
-1.48 (-1.35%)
52.71
-0.27 (-0.52%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,706.7 +91.7 (+0.4%)
S&P500 2,809.2 +0.7 (+0.0%)
FTSE 100 7,066.6 +12.0 (+0.2%)
Hang Seng 25,454.6 +7.7 (+0.0%)
Nikkei 225 22,658.2 +183.0 (+0.8%)
PHS – Phân tích cuối phiên