TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
DLD: Nguyễn Danh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP Back

DLD: Nguyễn Danh Ngọc - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Danh Ngọc
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 40,587 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
969.62
+0.74 (+0.08%)
108.06
+0.04 (+0.04%)
51.38
-0.09 (-0.17%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên