TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
DLD: Nguyễn Thị Sáu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP Back

DLD: Nguyễn Thị Sáu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Sáu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27,453 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
980.95
+18.79 (+1.95%)
112.11
+1.53 (+1.38%)
52.02
+0.34 (+0.66%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,703.9 +3.7 (+0.0%)
S&P500 2,770.6 +8.0 (+0.3%)
FTSE 100 7,627.4 +23.5 (+0.3%)
Hang Seng 29,696.2 +228.0 (+0.8%)
Nikkei 225 22,555.4 +277.0 (+1.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên