TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
DLD: Nguyễn Thị Sáu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP Back

DLD: Nguyễn Thị Sáu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Sáu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27,453 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
911.35
+0.3 (+0.03%)
102.92
-0.45 (-0.43%)
53.69
+0.32 (+0.60%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên