TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
DLD: Nguyễn Thị Sáu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP Back

DLD: Nguyễn Thị Sáu - Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Sáu
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 27,453 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 27,453 CP (tỷ lệ 0.29%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
971.01
+1.39 (+0.14%)
108.50
+0.44 (+0.40%)
51.41
+0.04 (+0.07%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên