TIN SÀN
Ngày đăng: 13/06/2018
DLD: Phan Thị Kim Oanh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP Back

DLD: Phan Thị Kim Oanh - người có liên quan đến Phó Tổng Giám đốc - đã bán 0 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phan Thị Kim Oanh
- Mã chứng khoán: DLD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7,864 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Danh Ngọc
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 40,587 CP (tỷ lệ 0.44%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7,864 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 0 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7,864 CP (tỷ lệ 0.08%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 15/05/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 30/05/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.14
-0.91 (-0.10%)
102.76
-0.6 (-0.58%)
53.77
+0.4 (+0.74%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên