StockNews
Ngày đăng: 16/05/2018
CMG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 Back

CMG: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20180516_20180515 - CMG - NQ HDQT VV TO CHUC HOP DHDCDTN.pdf

HOSE

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
909.46
-1.59 (-0.17%)
102.86
-0.51 (-0.49%)
53.79
+0.42 (+0.78%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên