TIN SÀN
Ngày đăng: 16/05/2018
PEN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex Back

PEN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex
- Mã chứng khoán: PEN
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1,500,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1,500,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 30%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 27/04/2018.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
911.07
+0.02 (+0.00%)
102.92
-0.45 (-0.44%)
53.69
+0.32 (+0.60%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên