StockNews
Ngày đăng: 16/05/2018
CVH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Back

CVH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.CVH_2018.5.16_33729c1_CVH_Bien_ban_DHDCD_thuong_nien_2018.pdf
2.CVH_2018.5.16_623e496_CVH_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2018.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.16
-0.89 (-0.10%)
102.97
-0.4 (-0.38%)
53.78
+0.41 (+0.77%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên