StockNews
Ngày đăng: 16/05/2018
CVH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Back

CVH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.CVH_2018.5.16_33729c1_CVH_Bien_ban_DHDCD_thuong_nien_2018.pdf
2.CVH_2018.5.16_623e496_CVH_Nghi_quyet_DHDCD_thuong_nien_2018.pdf

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
988.94
+3.03 (+0.31%)
118.11
+1.39 (+1.19%)
54.07
+0.34 (+0.64%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Hang Seng 30,942.2 -168.1 (-0.5%)
S&P500 2,729.9 +7.5 (+0.3%)
Nikkei 225 22,838.4 +121.1 (+0.5%)
Dow Jones 24,714.0 -55.0 (-0.2%)
FTSE 100 7,723.0 +12.0 (+0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên