StockNews
Ngày đăng: 16/05/2018
HLE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Back

HLE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.HLE_2018.5.16_0a4770d_12108bn_20180515_1.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
968.88
+4.6 (+0.48%)
108.02
+0.1 (+0.09%)
51.47
+0.08 (+0.16%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 25,669.3 +110.6 (+0.4%)
S&P500 2,850.1 +9.4 (+0.3%)
FTSE 100 7,558.6 +2.2 (+0.0%)
Hang Seng 27,213.4 +113.3 (+0.4%)
Nikkei 225 22,270.4 +78.3 (+0.3%)
PHS – Phân tích cuối phiên