StockNews
Ngày đăng: 16/05/2018
HLE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Back

HLE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tài liệu đính kèm:
1.HLE_2018.5.16_0a4770d_12108bn_20180515_1.PDF

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.27
-0.78 (-0.09%)
102.77
-0.59 (-0.57%)
53.77
+0.4 (+0.75%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên