StockNews
Ngày đăng: 16/05/2018
AGX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt Back

AGX: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu AGX của CTCP Thực phẩm Nông sản Xuất khẩu Sài Gòn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/05/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/05/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Chi trả cổ tức còn lại của năm 2017 bằng tiền           - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2,000 đồng).
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2018
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty, số 58 Võ Văn Tần, Phường 6. Quận 3. TP.Hồ Chí Minh (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 31/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân, sổ cổ đông, giấy giới thiệu (nếu là tổ chức), giấy ủy quyền hợp pháp (nếu ủy quyền cho người nhận thay cổ tức).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX

GIAO DỊCH TRỰC TUYẾN
PHS-HOME TRADING
PHS-WEB TRADING
PHS-MOBILE TRADING
BẢNG ĐIỆN PHS
910.32
-0.73 (-0.08%)
102.79
-0.58 (-0.56%)
53.71
+0.34 (+0.63%)
Chỉ số thế giới
Chỉ số Giá Thay đổi
Dow Jones 24,706.3 +499.2 (+2.1%)
S&P500 2,670.7 +34.8 (+1.3%)
FTSE 100 6,970.6 +2.3 (+0.0%)
Hang Seng 27,196.5 +105.7 (+0.4%)
Nikkei 225 -20,674.0 -45.3 (-0.2%)
PHS – Phân tích cuối phiên